EU
PROJEKT

VR Pole – Prilagodba zahtjevima tržišta i komercijalizacija inovativnog proizvoda VR Pole

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

OPIS PROJEKTA

Tvrtka vr pole d.o.o. je u rujnu 2019. započela s provedbom projekta „VR Pole – Prilagodba zahtjevima tržišta i komercijalizacija inovativnog proizvoda VR Pole”. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. rujna 2019., a Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Inovacije novoosnovanih MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.04.0155 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projekt čini nekoliko elemenata: 1. Prilagodba proizvoda zahtjevima tržišta, 2. Marketinške aktivnosti, 3. Promidžba i vidljivost, 4. Upravljanje projektom i administracija. Uspješna provedba projekta će omogućiti uspješnu komercijalizaciju inovativnog interaktivnog stupa za prikaz animacija u virtualnoj stvarnosti i zadovoljavanje postojeće potražnje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je stvaranje preduvjeta za održivi rast i razvoj tvrtke vr pole d.o.o. prilagodbom zahtjevima tržišta i uspješnom komercijalizacijom inovativnog proizvoda VR Pole. Opći cilj projekta je povećanje ulaganja u razvoj i komercijalizaciju proizvoda hrvatskih MSP-ova u IT sektoru na tržištu EU. Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata: R1 Uspostavljanje internih kapaciteta za proizvodnju visokokvalitetnih animacija R2 Prilagodba zahtjevima tržišta i uspješna komercijalizacija proizvoda R3 Osigurano učinkovito upravljanje projektom.

Provedba projekta omogućiti će uspješnu komercijalizaciju inovativnog proizvoda VR Pole – interaktivnog stupa za prikaz animacija, povećati će se vidljivost proizvoda i tvrtke raznim marketinškim aktivnostima što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje i stabilnost poslovanja tvrtke u narednom periodu.

Razdoblje provedbe: 2.9.2019. – 2.9.2020. (12 mjeseci).

Ukupna vrijednost projekta: 1.764.703,30 HRK

Iznos EU potpore: 1.347.061,55 HRK

Kontakt: Milan Gudeljević (milan@vr-pole.hr)