KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA  vr pole d.o.o.

UVOD

Vr pole je jedna od vodećih kompanija za razvoj XR (extended reality) tehnologija u Republici Hrvatskoj . Posljednjih godina specijalizirali smo se za razvoj softvera, hardvera i hiperrealističnih 2D/3D i VR animacija. Iz godine u godinu rastemo prema svim poslovnim parametrima. Tvrtka vr pole d.o.o. iz dana u dan postaje sve konkurentniji igrač i na tržištu Europske unije, o čemu svjedoče poslovni rezultati i razgranata mreža partnera.

Svoju tržišnu poziciju izgradili smo na čvrstim profesionalnim i etičnim temeljima, i sve buduće poslovne odluke želimo donositi u skladu sa svim zakonskim zahtjevima i moralom. Stoga od svih zaposlenika očekujemo predanost poštenim poslovnim praksama i ponašanju u skladu s našim temeljnim vrijednostima.

Kodeks poslovnog ponašanja izraz je vrijednosti tvrtke vr pole i odražava principe i politiku koja vodi naše poslovanje te daje konkretne smjernice postupanja zaposlenika.

Etično poslovanje odražava se u dosljednom postupanju prema našim temeljnim vrijednostima, našem Kodeksu, našim pravilima i politikama i svim primjenjivim zakonima.

Očekujemo od svakog našeg zaposlenika da poštuje Kodeks poslovnog ponašanja i u svakodnevnom poslovanju donosi odluke kojima ćemo zadržati povjerenje stečeno dosadašnjim poslovanjem, a ništa manje ne očekujemo od naših dobavljača, konzultanata, vanjskih suradnika i svih ostalih poslovnih partnera koji posluju s vr poleom.

Kodeks poslovnog ponašanja pruža pregled smjernica, pravila, procedura i politika koji se odnose na nas i na posao koji radimo u vr poleu, definira načela i pravila etičnog ponašanja i dobrih poslovnih običaja. Kodeks također navodi i osobe koje mogu odgovoriti na pitanja vezana za zakonitost i usklađenost, ukoliko isto nije pokriveno smjernicama na koje Kodeks upućuje. Premda Kodeks nudi smjernice za brojna pitanja vezana uz prihvatljive standarde integriteta i primjerena poslovnog ponašanja, nemoguće je predvidjeti svaku situaciju do koje može doći u svakodnevnom poslovanju tvrtke vr pole, zbog čega ističemo važnost da se svaki naš zaposlenik ili partner pri poštivanju pravila Kodeksa, baš kao i njegova sadržaja, rukovodi zdravim razumom.

Naš se Kodeks primjenjuje na tvrtku vr pole d.o.o., sve naše zaposlenike i poslovne partnere, koji uključuju dobavljače, konzultante, vanjske suradnike i ostale poslovne partnere na odgovarajući način povezane s tvrtkom u skladu s lokalnim zakonskim zahtjevima i propisima.

Kodeks je javno objavljen i dostupan na internet stranici tvrtke vr pole (vr-pole.hr).

NAŠE VRIJEDNOSTI

NAŠA VIZIJA:

vr pole – If you can imagine it, we can produce it!

NAŠA MISIJA:

Primjenom inovativnih tehnoloških rješenja i praćenjem i postavljanjem trendova u XR tehnologijama, konstantno mijenjati društvo ka visokim digitalizacijskim ciljevima.

​TEMELJNE VRIJEDNOSTI:

​Korisnici

U vr poleu sa svim svojim korisnicima i dobavljačima radimo kao s cijenjenim poslovnim partnerima. Pažljivo slušamo njihove komentare i dojmove te učimo od njih kako bi im mogli osigurati optimalna XR rješenja. Vjerujemo da upravo naši korisnici (unutarnji i vanjski) mogu najbolje procijeniti kvalitetu našeg rada.

​Ljudi 

Ljudi predstavljaju nešto najvrijednije što imamo u tvrtki. Uspješni možemo biti jedino ukoliko su nam zaposlenici privrženi i visoko motivirani te vole raditi svoj posao. Stoga ih na svakom koraku podržavamo u ostvarenju punih potencijala te vrednujemo svaki njihov doprinos ukupnom uspjehu društva.

​Tim

U vr poleu zajednički radimo na ostvarenju zajedničkih ciljeva te spremno dijelimo informacije, usklađujemo svoje aktivnosti i surađujemo s našim korisnicima i kolegama, a sve s ciljem rješavanja potencijalnih problema na obostrano zadovoljstvo.

​Budućnost

Kao suvremena XR kompanija svojim korisnicima želimo osigurati uvid u najnovije tehnologije, djelotvorne načine njihove implementacije te njihovu učinkovitu primjenu. Uvijek nastojimo biti proaktivni – predviđati tehnološke i poslovne trendove, a kako bi svojim korisnicima uvijek mogli ponuditi pravovremeno i optimalno rješenje.

​Integritet

Kako bismo osigurali vodeću poziciju na tržištima tražitelja XR usluga i s tehnologijama koje koristimo, moramo imati uporište u etičnom poslovanju, učinkovitim internim poslovnim procesima, disciplini i kontinuiranom usvajanju najboljih praksi.

Inovacije

Uvijek radimo s najsuvremenijim tehnologijama. Kontinuirano poboljšavamo svoje procese, vještine i znanja. Tražimo nove, bolje načine poslovanja kako bi nas naši korisnici s pravom smatrali vodećim inovatorima.

​NAŠE ODGOVORNOSTI

​Kao dio vr polea, bez obzira na posao koji rade, od svih naših zaposlenika očekujemo da:

 • ​rade u skladu sa zakonom i našim temeljnim vrijednostima;
 • ​poštuju načela našeg Kodeksa, pravila i procedure, kao i zakone i propise zemlje u kojoj rade;
 • ​ako uoče ili posumnjaju na određene nezakonite ili neetične radnje, obrate se odmah svojem nadređenom ili bilo kojoj od osoba koje su navedene kao kanali za prijavu u ovom Kodeksu;
 • ​uvijek koriste razumnu prosudbu i izbjegavaju svako neprikladno ponašanje kao i situacije koje bi mogle dovesti do nezakonitih ili neetičnih radnji;
 • ​budu svjesni da svako kršenje našeg Kodeksa, pravila i procedura može dovesti do disciplinskih mjera uključujući i prestanak radnog odnosa, sukladno mjerodavnim zakonima;
 • razmišljaju na način da svaki poslovni odnos u koji ulaze odražava naše temeljne vrijednosti.

​PRIJAVA NEPROPISNOG PONAŠANJA

Svaki zaposlenik koji se nađe u situaciji u kojoj je posumnjao na nezakonite ili neetične radnje ili bilo kakve radnje ili postupke koji krše naša pravila, procedure, Kodeks ili zakon, dužan je odmah prijaviti svaku sumnju na povredu.

Načelno, kao prvi korak potičemo obraćanje svom nadređenom.

Ako to iz bilo kojeg razloga nije moguće, potrebno se obratiti na sljedeći kanal za prijavu:

VR POLE: +385 99 3300 230

EMAIL: info@vr-pole.hr;

ADRESA: vr pole d.o.o., Av. Dubrovnik 15/12 (ZICER)

10 000 Zagreb- s naznakom: „NE OTVARATI“

​ANONIMNOST I POVJERLJIVOST

Svaki upit ili prijavu povrede moguće je podnijeti anonimno.

Međutim, ističemo da nam u pojedinim slučajevima može biti otežano ili čak nemoguće temeljito istražiti anonimne prijave.

Poduzimamo razumne mjere predostrožnosti kako bismo sačuvali identitet prijavitelja i podatke o pojedinoj istrazi. Sve upite obradit ćemo diskretno i uložiti svaki napor da sačuvamo, u granicama dozvoljenim važećim propisima, povjerljivost informacija o bilo kome tko traži savjet ili obavještava o upitnom ponašanju i/ili mogućoj povredi. Od sudionika istrage o zakonitosti i usklađenosti u bilo kojem svojstvu (primjerice, svjedoka), očekuje se da pojedinosti istrage drže povjerljivima sukladno obvezama iz Ugovora o povjerljivosti za sve zaposlenike i poslovne partnere.

​ZAŠTITA OD OSVEĆIVANJA

Zabranjeno je osvećivanje bilo kojem zaposleniku koji u dobroj vjeri prijavi sumnju ili povredu. Bilo kakav postupak osvećivanja predstavlja kršenje ovog Kodeksa.

Traženje savjeta, iskazivanje zabrinutosti, prijava sumnje ili povrede ne može i neće biti osnova za bilo kakve nepovoljne postupke, koje mogu uključivati prijetnje, uznemiravanja ili diskriminaciju, uskraćivanje naknada, otkaz, premještanje na niže radno mjesto ili slično.

Ako zaposlenik smatra da je podvrgnut nekom od takvih postupaka zbog bilo kojeg gore navedenog razloga ili prijave u dobroj vjeri, može se obratiti na bilo koji od navedenih kanala za prijavu, a mi ćemo protiv svakog postupka osvećivanja poduzeti odgovarajuće mjere.

Lažne prijave sumnji ili povreda smatraju se kršenjem Kodeksa i podloga su za pokretanje disciplinskog ili drugih postupaka sukladno mjerodavnim propisima.

​KODEKS U PRAKSI

U slučaju dvojbe kako postupiti u određenoj situaciji, od zaposlenika očekuje da koristi razumnu prosudbu postavljajući sebi sljedeća pitanja:

 • ​je li moje ili tuđe postupanje zakonito i etično?
 • ​je li u skladu s našim temeljnim vrijednostima?
 • ​je li u skladu s ovim Kodeksom, našim pravilima i procedurama?
 • hoće li se dobro odraziti na mene i vr pole?

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja “ne”, potrebno je obratiti se za savjet na naše kanale za prijavu.

​NAŠA TEMELJNA ETIČKA NAČELA

​LJUDSKA PRAVA

U vr poleu poštujemo temeljna ljudska prava definirana u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda i međunarodno priznatim načelima i smjernicama, uključujući Deklaraciju Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu, koja se bavi slobodom udruživanja i kolektivnog pregovaranja, prisilnim radom, radom djece i zabranom diskriminacije.

U svim državama u kojima poslujemo poštujemo sve zakonske propise i standarde na području ljudskih prava.

​DISKRIMINACIJA i UZNEMIRAVANJE

U vrpoleu promičemo radno okruženje u kojem je zabranjena svaka diskriminacija zaposlenika kao i svaki oblik uznemiravanja i zlostavljanja na radnome mjestu. Prema svim zaposlenicima odnosimo se jednako, bez obzira na narodnost, rasu ili etničko podrijetlo, nacionalnu ili socijalnu pripadnost, spol, boju kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vjeru ili uvjerenja, starost, spolnu orijentaciju, obiteljski status, članstvo u sindikatu, imovinski status ili drugu osobnu okolnost.

Zaposlenici koji sudjeluju u uznemirivanju ili diskriminaciji podliježu disciplinskim mjerama koje mogu dovesti do prestanka radnog odnosa (u skladu s mjerodavnim zakonom). Neposredno nadređene osobe ili voditelji dužni su pobrinuti se da u njihovim poslovnim jedinicama/odjelima nema uznemirivanja i diskriminacije.

Detaljne informacije o pravu na različitost koja se aktivno provodi unutar tvrtke vr pole d.o.o. nalazi se na poveznici OVDJE.

DJEČJI ILI PRISILNI RAD

U VR POLE ne zapošljavamo djecu i ne prihvaćamo nikakav oblik dječjeg rada, kao ni prisilnog rada ili dužničkog ropstva.

​SIGURNA I ZDRAVA RADNA OKOLINA

U vr poleu svojim zaposlenicima osiguravamo zdravu i radnu okolinu u skladu s relevantnim propisima o radu i zaštiti na radu, kontinuirano se usklađujemo sa zakonskim propisima koji se odnose na stvaranje i održavanje sigurne i zdrave radne okoline te redovito usvajamo mjere za smanjenje i otklanjanje mogućeg rizika za zdravlje i nesretne slučajeve.

U vr poleu svojim zaposlenicima omogućujemo i obvezujemo ih da se redovito educiraju i osposobljavaju na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite imovine te ih potičemo da obavijeste odgovorne osobe o potencijalnim opasnostima ili nedostacima u radnoj okolini te svim nesigurnostima na radnome mjestu.

Svi zaposlenici moraju poštivati pravila o zaštiti i sigurnosti na radu sukladno relevantnim zakonskim propisima i internim aktima o sigurnosti, zaštiti na radu i zaštiti od požara.

ZLOUPORABA ALKOHOLA I DROGA

U vr poleu je strogo i izričito zabranjeno konzumiranje i/ili korištenje alkohola, zabranjenih tvari, droga i/ili drugih halucinogenih tvari na radnom mjestu. Radno mjesto je bilo koje mjesto gdje zaposlenik obavlja posao za vr pole, bez obzira na vrijeme ili lokaciju.

​NAŠ POSLOVNI INTEGRITET

​MJERE PROTIV PODMIĆIVANJA I KORUPCIJE

U vr poleu poštujemo antikorupcijske zakone u svim državama u kojima poslujemo.

Nijedan zaposlenik ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime vrpolea ne smije ponuditi, obećati ili izvršiti plaćanje ili dati neki drugi predmet određene vrijednosti ili zahtijevati ili prihvatiti takav predmet radi utjecaja na javne i državne službenike ili namještenike ili druge osobe ili ostvarivanja nepoštene poslovne prednosti. Također je zabranjeno nuditi, ovlastiti ili isplatiti ili dati neku pogodnost s namjerom neprimjerenog utjecanja javnim i državnim službenicima ili namještenicima, radi stjecanja nepoštene poslovne prednosti.

Vrpoleovim zaposlenicima i trećim osobama koje djeluju u njegovo ime nije dozvoljeno nuditi, tražiti niti primati mito ni druge nezakonite uplate da bi sklopili ili zadržali poslove, nije im dozvoljeno sudjelovati u pranju novca i obvezni su poštivati opća načela suzbijanja pranja novca, korupcije i podmićivanja definirana relevantnim konvencijama o suzbijanju korupcije i pranja novca.

​DAROVI

Zaposlenici ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime vrpolea ne smiju davati niti prihvaćati nikakve darove, znakove zahvalnosti ili ponude za zabavu koje bi mogle utjecati na poslovne transakcije ili donošenje odluka zaposlenika, poslovnog partnera ili klijenta. Praksa davanja poklona i zabavljanja može se razlikovati u različitim kulturama ili zemljama, ali svi pokloni i zabavljanja, primljena ili dana, moraju biti u skladu sa zakonom, ne smiju kršiti politike i pravila davatelja i primatelja te moraju biti u skladu s lokalnom praksom, običajima i zakonima.

​PLAĆANJA KOJIMA SE UBRZAVAJU PROCEDURE

Plaćanja kojima se ubrzavaju procedure uključuju pružanje neslužbenih pogodnosti s ciljem olakšavanja i ubrzavanja aktivnosti ili postupaka na koja je osoba koja vrši plaćanje zakonom ovlaštena.

U vrpoleu ne obećavamo nikakvu korist, ne vršimo plaćanja i ne dajemo poklone da bi ubrzali odluke državnih tijela, službenih osoba, poslovnih partnera ili bilo koje treće osobe.

​SUKOB INTERESA

Do sukoba interesa dolazi kada pri obavljanju svog posla u vrpoleu, zaposlenici ili druge osobe koje nastupaju u ima vrpolea, stavljaju svoje osobne, društvene, financijske, poduzetničke ili političke interese ili interese članova obitelji ili drugih povezanih osoba, ispred interesa vrpolea.

Sukob interesa postoji kada osobni interesi pojedinca utječu ili bi mogli utjecati na mogućnost zaposlenika da objektivno donose odluke i obavljaju svoj posao za vrpole.

U skladu s odredbama važećih zakonskih propisa i naših internih procedura i pravilnika, zaposlenici moraju izbjegavati situacije stvarnog i potencijalnog sukoba interesa, uključujući i situacije koje mogu izgledati kao sukob interesa u odnosu na njihov položaj, posao i njih same.

Očekujemo od naših zaposlenika da se suzdržavaju od svih aktivnosti koje su u suprotnosti s interesima vrpolea te da donose odluke na nepristran i objektivan način.

Svaki mogući sukob interesa mora biti prijavljen neposredno nadređenom djelatniku.

NAŠE ODGOVORNO POSLOVANJE

​IMOVINA DRUŠTVA

U vrpoleu imamo raznovrsnu imovinu, koja obuhvaća fizičku imovinu, poslovne tajne i intelektualno vlasništvo. VRPOLEOVI zaposlenici, poslovni partneri i treće osobe dužni su se imovinom vrpolea koristiti pažljivo, namjenski i racionalno te u skladu s internim propisima i uputama.

Imovina vrpolea koristi se za potrebe društva, a samo iznimno i u dogovorenom opsegu za osobne potrebe.

​UPOTREBA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Upotreba informacijskih tehnologija i resursa društva te pristup njihovom sadržaju dopušten je u svrhu obavljanja posla za vr pole ili u druge odobrene svrhe koje iz toga proizlaze.

Od naših zaposlenika očekujemo da u svim situacijama koriste zdrav razum i prosudbu, ponašaju se moralno, profesionalno i u skladu sa zakonom te strogo poštuju protokole autorizacije prilikom pristupa informacijskim tehnologijama društva i njihovom sadržaju.

Neprihvatljiva upotreba vr poleovih IT resursa obuhvaća obradu, slanje, dobivanje, pristupanje, prikazivanje, spremanje, ispisivanje i svako drugo distribuiranje lažnih, zlostavljačkih, prijetećih, nezakonitih, rasističkih, seksističkih, opscenih, zastrašujućih, klevetničkih i drugih profesionalno neprikladnih poruka, materijala i podataka.

​INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Intelektualno vlasništvo obuhvaća različitu imovinu, na primjer računalne programe, tehničku dokumentaciju i izume, kao i znanstvene i tehnološke spoznaje, znanja i vještine itd. VRPOLEOVO intelektualno vlasništvo predmet je zaštite ili može postati predmetom posebne zaštite na temelju autorskog prava, patentnog prava, prava žiga, itd.

Zaštita vrpole intelektualnog vlasništva važna nam je za održavanje konkurentske prednosti i od zaposlenika očekujemo da se prema njemu odnose s odgovarajućom pažnjom i da ta prava koriste na odgovoran način.

Intelektualno vlasništvo koje vrpole zaposlenici stvaraju u okviru svog radnog odnosa ili pravo iskorištavanja istog, prenosi se na vrpole u mjeri određenoj zakonom i/ili u skladu s ugovorom o radu ili drugim ugovorom.

Također, od zaposlenika zahtijevamo da poštuju tuđe intelektualno vlasništvo. Neovlašteno korištenje, krađa ili otuđivanje povjerljivih informacija ili intelektualnog vlasništva treće strane strogo je zabranjeno.

​ZAŠTITA PODATAKA

VRPOLE zaposlenicima dostupni su različiti podaci u vrpoleovom vlasništvu, a katkad i u vlasništvu trećih strana. To mogu biti financijski podaci, poslovni planovi, marketinški planovi, podaci o prodaji, tehnički podaci, podaci o zaposlenicima i kupcima te ostale vrste podataka.

Pažljivo štitimo sve povjerljive informacije, sprječavamo neodgovarajući ili neovlašteni pristup ili otkrivanje tih podataka, koji mogu naštetiti vrpoleu, našim poslovnim partnerima i trećim osobama.

Neovlašten pristup, korištenje ili objavljivanje povjerljivih podataka može također predstavljati povredu ugovora o povjerljivosti, mjerodavnih zakona, uključujući propise o zaštiti podataka.

Zaposlenici vrpolea moraju se pridržavati svih pravila i postupaka za sigurnost i zaštitu podataka, a pristup, upotreba ili objava podataka dopuštena je isključivo zaposlenicima koji su za to propisno ovlašteni.

U svakodnevnom poslovanju, od zaposlenika očekujemo da se vode sljedećim načelima:

 • kod slanja osjetljivih ili povjerljivih podataka elektroničkom poštom, da osiguraju da poruka bude označena odgovarajućim stupnjem povjerljivosti te da prilog bude na odgovarajući način zaštićen od neovlaštenog pristupa;
 • povjerljivi ili zaštićeni podatci upotrebljavaju se i odlažu sukladno vrpoleovim procedurama i pravilima;
 • u dvojbi radi li se o osjetljivom i povjerljivom podatku, da se ponašaju kao da se radi o podatku najvišeg stupnja povjerljivosti te se o tome posavjetuju s vlasnikom podatka;
 • ne otkrivaju povjerljive ili zaštićene podatke trećim stranama, uključujući poslovne partnere, kupce i dobavljače, bez odgovarajućeg odobrenja i/ili bilo kojeg potrebnog sporazuma o povjerljivosti;
 • ne razgovaraju o povjerljivim podacima na mjestima gdje ih se može čuti i osiguraju sve povjerljive podatke kada rade u otvorenom okruženju;
 • ne pristupaju izravno ni neizravno podacima koji nisu javne prirode niti ih umnožavaju, kopiraju ili koriste izvan okvira svojih dužnosti i radnih zadataka
 • kada odlaze iz vrpolea sva ovlaštenja za pristup ili korištenje podataka koji nisu javne prirode prestaju važiti, a svi podaci u posjedu moraju biti vraćeni ili uništeni.

 

​NAŠI DOBAVLJAČI I POSLOVNI PARTNERI

VRPOLE učinkovito upravlja rizicima koji proizlaze iz poslovnih odnosa s kupcima, dobavljačima i ostalim poslovnim partnerima. Kodeks određuje minimalne standarde koje zahtijevamo od naših dobavljača, njihovih podugovaratelja i ostalih poslovnih partnera, a koje oni moraju poštivati i pridržavati ih se prilikom poslovanja sa VRPOLEOM. Vr pole zahtijeva od dobavljača, njegovih podugovaratelja i ostalih poslovnih partnera da postupaju u skladu s Kodeksom ili istovjetnim standardima, što može predstavljati više standarde od onih koje propisuje primjenjivi zakon.

Od dobavljača i poslovnih partnera očekujemo da:

 • ​poštuju ljudska prava i stvore radnu okolinu u kojoj se poštuju dostojanstvo i privatnost pojedinaca;
 • ​djeluju u skladu sa zakonom i našim temeljnim vrijednostima te odbiju sve vrste nezakonitih poslova;
 • ​imaju uspostavljene unutarnje kontrole, sustave upravljanja rizikom i sukobom interesa te da nas odmah obavijeste o sukobu interesa koji bi mogao posredno ili neposredno utjecati na vr pole;
 • ​osiguraju da su njegovi zaposlenici i podugovaratelji obaviješteni o Kodeksu te da ga se pridržavaju;
 • ​poštuju zakone o borbi protiv korupcije i tržišnom natjecanju te upravljaju rizicima od svih prijevara i zloupotreba.

Prihvaćanje Kodeksa preduvjet je za svaki ugovor o nabavi.

Putem prihvaćanja narudžbenice/ugovora i s referencom na Kodeks, naši poslovni partneri se obvezuju da su sve njihove radnje predmet odredaba navedenih u ovom Kodeksu. Span zadržava pravo da prati poštivanje ovih principa.

Dobavljač i poslovni partneri dužni su prijaviti svaku sumnju na kršenje propisa, zakona i Kodeksa putem bilo kojeg od naših dostupnih kanala.

Dobavljači i poslovni partneri koji dokazano pokušaju nepropisno ili nezakonito utjecati na vrpoleove odluke bit će isključeni iz bilo koje buduće transakcije sa VRPOLEOM.

​ZAVRŠNE ODREDBE

Kodeks poslovnog ponašanja tvrtke vr pole d.o.o. donesen je 7. kolovoza 2020. godine, a stupa na snagu danom objave.

Kodeks poslovnog ponašanja tvrtke vr pole d.o.o. objavljen je internet stranici www.vr-pole.hr i dostupan je svima na hrvatskom jeziku.

Svi novi zaposlenici upoznaju se s Kodeksom poslovnog ponašanja tvrtke vr pole d.o.o. na uvodnoj edukaciji za nove zaposlenike.